Oikeudellinen perintä

Uuden perintätapamme tavoitteena on unohtaa suoraviivainen suorittaminen ja tarjota sen sijaan asiakkaille yksilöllisiä ratkaisuja, lähtökohtaisesti jo vapaaehtoisen perinnän keinoin. Mikäli vapaaehtoinen perintä ei ponnisteluistamme huolimatta tuota tulosta, on asiassa vuorossa oikeudellinen perintä. Myös oikeudellisen perinnän tavoitteena on saada asiakas joko maksamaan velka tai sopimaan kanssamme maksusuunnitelmasta velkaansa liittyen.

OK Perinnän perintäpalvelut jakautuvat kolmeen osa-alueeseen. Vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän lisäksi myös jälkiperintä on osa tarjoamaamme kokonaisvaltaista perintäprosessia.

 Oikeudellinen perintä: Riidattomat saatavat (ulosottoperintä) ja haastehakemus

Oikeudellinen perintä eli ulosottoperintä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan summaarisen haastehakemuksen laatimista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että haemme käräjäoikeudelta päätöksen eli maksutuomion toimeksiantajamme puolesta. Jotta oikeudellinen perintä voi edetä kuvaillusti, on saatavan oltava riidaton ja selkeä.

Velan perimiseksi korkoineen ja kuluineen, välitämme oikeuden tuomion välitämme asiakkaan kotipaikkakunnan kihlakunnan ulosottoviranomaiselle. Ulosottoperintä loppuu kun koko saatava on ulosmitattu tai aikaisemmin, mikäli ulosottolain määräajat lopettavat perinnän.

Oikeudellinen perintä: Riitautetut saatavat

Toisinaan toimeksiantajamme ja tämän asiakkaan välillä on velan perusteesta tai määrästä esimielisyyksiä. Tällöin kyseessä on ns. riitautettu saatava, jonka käsittelemme riita-asiana. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeudellinen perintä ei ala, ennen kuin olemme pyytäneet siihen toimeksiantajamme suostumuksen.

Entä jos oikeudellinen perintä ei heti onnistu?

Mikäli oikeudellinen perintä ei tuota tuloksia ulosottomenettelyn myötä, sovimme mahdollisista jatkotoimenpiteistä aina toimeksiantajamme kanssa tapauskohtaisesti. Näin voimme varmistaa sen, että oikeudellinen perintä kohtaa toimeksiantajamme toimialan ja asiakkaan tilanteen parhaalla mahdollisella tavalla. Oikeudellisen perinnän jatkotoimenpiteitä ovat esimerkiksi konkurssiuhka, konkurssivalvonta, konkurssiperintä sekä erilaiset vakuusjärjestelyt.

Päivitetään yrityksesi perintäprosessi uuteen aikaan.

Verkkopalvelussamme voit ottaa asiakaslähtöisen perintäpalvelumme käyttöön vaikka saman tien.


“Asiakastyytyväisyytemme on erinomaisella tasolla, koska myös perintä hoidetaan asiakaslähtöisesti.”

Miia Järvi, talousasiantuntija, Osuuskauppa KPO

Lue lisää