Perintätoimisto haastaa perintätoimistot

Perintätoimistot ovat siinä mielessä hieman poikkeuksellisessa asemassa, että meillä asiakkaita on perinteisen katsantokannan mukaan kahdella puolella. Toisaalla on toimeksiantaja, jonka avointa saatavaa perintätoimisto yrittää parhaansa mukaan saada maksuun ja toisaalla puolestaan asiakas, jolta kyseinen maksusuoritus on syystä tai toisesta jäänyt tekemättä. Tällainen vastakkainasettelu on kuitenkin mielestämme täysin keinotekoinen ja aikansa elänyt. Maailma muuttuu ja me haluamme olla perintätoimisto, joka muuttuu sen mukana. Ja osaksi myös tästä syystä olemme valinneet tunnuslauseemme mukaisesti olla “uuden ajan perintätoimisto”. Samalla haluamme haastaa muita perintätoimistoja ja koko alaa ottamaan huomioon sen, että perinnän huonosta maineesta eroon pääseminen vaatii konkreettisia tekoja.

 

Perintätoimistot maineensa vankina?

On totta, että perinnällä on toimialana edelleen melko huono maine ja osaltaan me perintätoimistot olemme tähän itse syypäitä. Samalla on kuitenkin huolestuttavaa, että niin harva perintätoimisto on halunnut myöntää tämän, saati ryhtyä tekemään asialle jotain.

Perinteisestihän perintätoimistot ovat toimineet melko suoraviivaisesti lähettäen muistutuskirjeiden jälkeen maksuvaatimuksia ja lopulta vieneet asian tarvittaessa oikeudellisen perinnän myötä aina ulosottoon asti. Tällaisessa toimintamallissa asiakkaat jäävät kuitenkin helposti täysin vaille yksilöllisiä ratkaisuja ja perintätoimistoja on hankala mieltää avun tarjoajiksi.

perintätoimisto

 

Miten toimii uuden ajan perintätoimisto?

Me OK Perinnässä olemme pyrkineet tuomaan avoimesti esille koko alaan liittyviä väärinkäsityksiä sekä meidän tapaamme tehdä perintää. Uuden perintätapamme keskiössä on nimittäin aina asiakas.

Laaja tietokanta ja tehokas analytiikka auttavat meitä tavoittamaan asiakkaat parhaalla tavalla. Toisille soitamme ilta-aikaan, toisille lähetämme tekstiviestin ja osan ohjaamme asioimaan verkkopalvelussamme silloin kun se heille parhaiten sopii. Palveluneuvojamme auttavat asiakkaita maksujen järjestelemisessä sekä tilanteen mukaan tarvittavan jouston luomisessa myös sähköpostitse sekä kotisivujemme chatin välityksellä. Olemme asiakkaidemme tavoitettavissa jopa Facebookissa, missä harva perintätoimisto haluaa toisinaan kärkeväänkin palautteeseen vastailla.

 

Voiko perintätoimisto olla liiaksi asiakkaan puolella?

Vaikka uusi perintätapamme perustuu aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaan rinnalla, ei tämä tarkoita sitä, ettemmekö pyrkisi tarjoamaan toimeksiantajillemme tehokasta perintäpalvelua. Oikeastaan tilanne on juuri päinvastoin. Me haluamme, että asiakas selviää veloistaan mahdollisimman nopeasti, sillä tällöin hyötyvät kaikki, niin yhteiskunta, toimeksiantaja, perintätoimisto kuin itse asiakaskin.

Ja paras ratkaisu tähän onkin nimenomaan uusi perintätapamme, jonka myötä perintätuloksemme ovat entisestään parantuneet. Tämä on näkynyt toimeksiantajillemme suoraan nopeampana kassavirtana. Lisäksi olemme kyenneet parantamaan toimeksiantajiemme asiakaskokemusta ja vapauttamaan heidän oman ydinliiketoimintansa kannalta tärkeitä resursseja hoitamalla koko perintäprosessin luotettavasti ja laadukkaasti aina maksumuistutuksista alkaen.

 

Vain perintätoimistot voivat muuttaa perintää

Perintätoimistot tulevat varmaan vielä hyvän tovin aiheuttamaan ristiriitaisia tuntemuksia tavallisissa ihmisissä, jollaisia meidänkin asiakkaamme ovat. Tärkeintä kuitenkin on, että ihmiset ryhtyisivät perintäkirjeen saatuaan toimeen, sen sijaan, että yhdistäisivät perintätoimistoja mielessään lamaantumiseen tai epätoivoon. Toivommekin, että mahdollisimman moni perintätoimisto ottaisi asiakkaidensa auttamisen tärkeimmäksi tehtäväkseen. Maksuhäiriömerkintöjä meillä Suomessa on jo liikaa ja aina kun halutaan neuvotella, on yleensä ratkaisu löydetty.

 

Uusi perintätapa