Är du i behov av inkassotjänster?

Läs mera om våra tjänster, begär offert eller lämna in fakturor för inkasso.

Vi följer myndigheternas rekommendationer om hur vi ska organisera arbetet. Vår kundservice fungerar som normalt i Min OK-tjänsten, per telefon, via e-post och i chatten. Du tar väl alltid kontakt om du är i en svår situation så ser vi tillsammans igenom vad vi kan göra.

 

Inkasso fånge av sitt rykte?

Hos många företag var inkasso länge endast ett nödvändigt ont som man rentav var rädd att skulle driva bort kunderna. Förr kombinerades inkasso med ett visst rykte som det är svårt att bli av med för oss inkassoföretag. Genom att öppet berätta hur inkasso numera genomförs och hur rutinerna inom branschen har förändrats kan vi emellertid för vår del föra hela branschen framåt.

Beaktansvärt är att inkasso inte innebär betalningsstörningar, utan uttryckligen förhindrar dem. Den moderna inkasson är framför allt förhandlingar, samarbete och att hitta lösningar. Alla drar nytta av att kunden slipper sin skuld så snabbt som möjligt.

Inkasso är inte längre raklinjiga prestationer

Redan nu har man kunnat styra inkasson i en mänskligare riktning. Åtminstone vill vi vara ett inkassoföretag som inte är sådant som man traditionellt har föreställt sig ett inkassoföretag. Vår nya lösningsorienterade inkassometod baserar sig nämligen på att vi hjälper kunderna och på individuellt och förstående bemötande. Filmen visar hur inkasso sköts på det för alla parter smidigaste sättet.

Inkasso som del i utvecklingen av affärsverksamheten

I allt fler företag har inkasso kommit att spela en allt viktigare roll när dess inverkan på affärsverksamheten har börjat granskas närmare. När inkasso koncentreras på individuell betjäning av kunderna har det positiva följder för uppdragsgivarens kundupplevelse. En lösningsorienterad inkasso förbättrar också resultaten, vilket påskyndar uppdragsgivarens kassaflöde.En pålitlig och yrkesmässig samarbetspartner som sköter inkassot, hjälper dessutom uppdragsgivaren att frigöra resurser till att utveckla sin egen kärnverksamhet

Det viktigaste är att uppdragsgivarna och kunderna är nöjda

Eftersom vi vill erbjuda alla parter så god betjäning som möjligt, måste vi försäkra oss om att vår verksamhet även i praktiken motsvarar principerna för vår nya inkassometod. Det här strävar vi efter att göra genom att bland annat samla in respons så väl av uppdragsgivarna som av kunderna. Responsen vi får visar att vi är på rätt väg.

KONE Hissit Oy till exempel värdesätter vår lösningsorienterade verksamhet samt att vi behandlar deras kunder väl. En kund som första gången hade att göra med ett inkassoföretag berättade att vår smidiga betjäning var en överraskning. Kunden nämnde också att man uppskattade de små uppmuntrande gesterna, som till exempel att vi ringde upp kunden så att kunden inte behövde belasta sin egen telefonräkning.