Frivilligt inkasso

Vi försöker alltid hitta en lösning på kundens situation där utgångspunkten är frivilligt inkasso och på så sätt undvika de kostnader och svårigheter som rättslig inkasso innebär för kunden.

INKASSO AV KONSUMENTFORDRINGAR MED INDIVIDUELLA METODER

Dagens arbetsliv genomgår en brytningstid, vilket syns framför allt som oregelbundna inkomster. Förändringen gör det allt svårare för konsumenterna att förutse sin betalningsförmåga, vilket kan leda till nya och överraskande situationer såsom obetalda räkningar.

Vi anser att inkassobyråerna för sin del ska ansvara för att den nya ekonomiska miljön inte leder till personliga katastrofer. Vi uppfattar i första hand inkasso som ett aktivt sätt att hjälpa människor att få ordning på sina betalningar samt vid behov skapa nödvändig flexibilitet.

BETALNINGSKRAV PER BREV

Vi inleder åtgärderna för inkasso av en konsumentfordran genom att skicka ett betalningskrav per brev, där vi alltid i första hand uppmanar kunden att betala sin räkning. Vi erbjuder även vid behov möjlighet att betala av skulden i rater, om det för tillfället inte är möjligt att betala hela skulden på en gång.

PERSONLIGA SAMTAL

Vi är banbrytare i Finland i fråga om inkasso per telefon. Våra inkassotjänsters effektivitet grundar sig i många fall på att vi satsar på personliga förhandlingar med kunderna och på så sätt kan påverka betalningsbeteendet i väsentlig utsträckning. Vår sakkunniga och erfarna personal är finkänslig och har god medlingsförmåga, vilket har avgörande betydelse för att hela inkassot ska lyckas.

I bästa fall är samtalen med kunderna ett effektivt sätt för oss att göra uppdragsgivarens kassaflöde snabbare redan i ett så tidigt skede som möjligt. Vår kundrådgivare förhandlar med kunderna i olika faser av inkassot oberoende av fordringens storlek.

TEXTMEDDELANDEPÅMINNELSER

Vi använder också textmeddelanden för att göra inkassoprocessen effektivare. Vi kan till exempel påminna kunden om en tidigare upprättad betalningsplan ännu på betalningens förfallodag. Påminnelser via textmeddelande är ett utmärkt sätt att göra inkasson mer framgångsrik och dessutom är sådana påminnelser ett bra sätt att nå kunder som kanske inte har möjlighet att diskutera per telefon.

INKASSO AV FÖRETAGSFORDRINGAR MED RESPEKT FÖR KUNDRELATIONERNA

Vårt mål är alltid att sköta inkassoprocessen så flexibelt och effektivt som möjligt ur alla parters perspektiv. Det är av största vikt för oss att vi kan behandla våra uppdragsgivares kunder på ett sätt som främjar en fortsatt kundrelation också efter att inkasson är avslutad.

TRATTAINDRIVNING

Vi har som princip att behandla våra uppdragsgivares kunder så rättvist som möjligt. Vi strävar alltid efter att kontakta kunden innan en tratta offentliggörs, eftersom vi vill hjälpa kunden att undvika den anmärkning i kreditupplysningarna som offentliggörandet av en tratta innebär. Samtidigt är det vårt mål att främja en framgångsrik inkasso även efter trattans förfallodag.

I praktiken utnyttjar vi en tratta i inkasso av företagsfordringar främst för sådana företag vars fordran är relativt liten och vilka inte har tidigare anmärkningar om betalningsstörning i registret.

I övriga fall och i synnerhet då det är fråga om stora fordringar inleder vi inkassoprocessen genom att kontakta kunden per telefon och tillsammans avtala om möjliga fortsatta åtgärder.

Frivilligt inkasso är en den av vår omfattande och dynamiska inkassoprocess. Bekanta dig närmare med våra kundcentrerade inkassotjänster.

Vi uppdaterar ditt företags inkassoprocess till modern tid.

I vår webbtjänst kan du ta i bruk vår kundorienterade inkassotjänst direkt.


“Verksamheten är lösningsinriktad, våra kunder behandlas väl, verktygen är effektiva och informationsflödet fungerar.”

Anna Hillman, KONE Hissit Oy

Läs mer