Inkassotjänster - Ny kundorienterad inkassometod

När världen och betalningsmetoderna ändras är det viktigt att också inkassotjänsterna förnyas. Vi på OK Indrivning beslutade oss för att glömma de rätlinjiga prestationerna och i stället ta i bruk inkassotjänster som baserar sig på våra värderingar och som alltid har viljan att hjälpa kunden i fokus.

I praktiken baserar sig vår nya kundorienterade inkassometod på förhandlingar, förståelse och samarbete. Vi erbjuder alltså din kund individuella lösningar för skötseln av skulden. Effektivt inkasso kan samtidigt vara människoorienterat.

Fördelarna med vår nya kundorienterade inkassometod är:

• Snabbare kassaflöde
• Frilagda resurser
• Bättre kundupplevelse
• Konkurrenskraftiga priser

Vi strävar efter att hitta en individuell och smidig lösning i kundens situation.

Vi ansöker om beslut hos tingsrätten, det vill säga en betalningsdom för vår uppdragsgivares räkning.

Vi övervakar uppdragsgivarens intressen genom att förhindra att fordringen preskriberas.

Vi uppdaterar ditt företags inkassoprocess till en ny tid.

I vår webbtjänst kan du direkt ta i bruk våra kundinriktade inkassotjänster. 


“Verksamheten är lösningsinriktad, våra kunder behandlas väl, verktygen är effektiva och informationsflödet fungerar.”

Anna Hillman, KONE Hissit Oy

Läs mer