WEBBKAKOR (cookies)

OK Indrivning använder sig av tredje partens webbkakor för att utveckla och förbättra användarupplevelsen på webbsidan. Uppgifterna kan användas för att öka relevansen av annonsering samt hur gilla- och delningsmöjligheten används i sociala medier.

 

Vad är webbkakor (cookies)?

En webbkaka är en liten textbaserad datafil som sparas och lagras på användarens dator. Webbkakan skadar inte datorn eller filsystemet. Webbkakorna används främst för att förbättra och anpassa besökarens användarupplevelse på webbsidan samt för att analysera och förbättra sidans funktion och innehåll. Första partens webbkakor härstammar från vår öppna webbsida. Tredje partens webbkakor härstammar från andra webbsidor och dessa används för att rikta relevanta annonser och kommunikation samt för optimering av marknadsföring. Man kan inte känna igen användaren på basen av webbkakor.

 

Personligt dataskydd

Enligt dataskyddsförordningen har du möjlighet att lämna bort webbkakor av tredje part som används för mätning av annonsering, webbanalytik eller som verktyg för sociala medier så som Gilla- och Dela-möjligheter. Webbkakor av tredje part påverkar personifiering, riktad annonsering och användarupplevelse på webbsidan.

 

Vilka webbkakor används på webbsidan?

Nödvändiga webbkakor

Dessa webbkakor är nödvändiga för webbsidans funktion och kan inte blockeras.

Webbkakor för analys

Dessa typer av webbkakor möjliggör mätning och analys av besökarna så att vi kan förbättra webbsidans prestanda. Webbkakorna mäter bl.a. vilka sidor besöks mest samt hur besökarna navigerar på sidan. Datan är anonym och innehåller inga personuppgifter. Om dessa webbkakor blockeras kan vi inte följa med webbsidans prestanda eller hur och när besökaren rört sig på webbsidan.

Exempel på webbkakor: Google Analytics, HubSpot


Webbkakor för funktionalitet

Dessa typer av webbkakor gör sidan bättre och effektivare genom personifiering. Om webbkakorna blockeras fungerar inte alla funktioner som t.ex. video eller chat ordentligt.

Exempel på webbkakor: HubSpot

 

Webbkakor för specifika syften

Dessa typer av webbkakor är placerade av våra samarbetspartners. Genom dem kan vi rikta annonsering som motsvarar användarens intressen och profil. Webbkakorna lagrar inga personuppgifter utan baserar sig på data från användarens webbläsare eller dator. Om dessa webbkakor blockeras försämras annonseringens relevans. 

Exempel på webbkakor: Youtube, HubSpot, DoubleClick, Facebook, LinkedIn. 

 

Webbkakor för sociala medier

Dessa typer av webbkakor är från tjänsteleverantörer och vi har lagt dem till vår webbsida för att möjliggöra delning av innehåll i olika kanaler. Webbkakorna gör det möjligt att följa användarens webbläsare på olika webbsidor och skapa en profil över användarens intressen. Detta kan påverka innehåll och budskap som användaren ser på andra webbsidor. Om dessa typer av webbkakor blockeras faller gilla- och delningsmöjligheterna kanske helt bort.

Exempel på webbkakor: Facebook, LinkedIn 

 

Hur hanterar jag webbkakor?

De nödvändiga webbkakorna används för att vår webbsida ska funktionera och de kan inte blockeras. Webbkakor som berör analys, prestanda, funktionalitet, specifika syften eller sociala medier kan hanteras i inställningarna, där du kan godkänna eller neka användningen av nämnda webbkakor. Dina val påverkar användarupplevelsen, relevansen av annonser samt gilla- och delningsmöjligheterna på sociala medier. Att blockera webbkakorna kan också leda till att vissa egenskaper inte längre är i bruk. 

Webbkakornas inställningar öppnas via länken nere på sidan.

 

Hur ofta uppdaterar vi informationen om webbkakorna?

Vi kan uppdatera informationen då vi tex. tar i bruk en ny webbkaka eller då vi ändrar vårt förfaringssätt. Senaste uppdatering av informationen har gjorts 8.6.2020.