OK Betalningsplantjänst

ok maksusuunnitelma

 

Vad är OK Betalningsplantjänst?

Vi förstår att det inte alltid är möjligt att betala hela beloppet på den faktura vi skickar. Därför vill vi erbjuda våra kunder bästa möjliga verktyg för att kunna sköta skulden på det sätt som passar en själv bäst.

Om det känns svårt att betala hela summan på en gång, kan man dela upp skulden i rater med hjälp av betalningsplantjänsten. Antalet rater som man kan dela upp fakturan i beror på den totala skuldsumman.

I Min OK -tjänsten kan våra konsumentkunder lägga upp sin första betalningsplan helt utan kostnad.

 

Hur använder jag betalningsplantjänsten?

Enklast går det om du loggar in i webbtjänsten MinOK och gör upp en betalningsplan där. Du hittar ditt användarnamn och lösenord till MinOK i brevet som du fick av oss.

Observera att betalningsplanen måste göras upp före förfallodagen i fakturan som vi skickade. I vissa fall är det inte möjligt att göra upp en betalningsplan direkt i webbtjänsten. I sådana fall får du närmare information via vår rådgivningstjänst.

 

Priser

Vi tror inte att någon skuldsätter sig med flit och vi litar på att våra kunder vill sköta sina skulder enligt överenskommelse. Därför kan våra konsumentkunder göra upp sin första betalningsplan gratis i Min OK-tjänsten.

I övriga fall bestäms priset för betalningsplantjänsten enligt skuldbeloppet och antalet rater. Undantag utgör fordringar som är direkt utmätningsbara, eftersom priset för betalningsplanstjänsten för dessa alltid är 20 €, oberoende av skuldbeloppet.

Det lönar sig också att beakta att kostnaderna och dröjsmålsräntan, som löper tills hela skulden är betald, ökar skuldens saldo och påverkar delbetalningarnas antal eller storlek. I praktiken blir alltså kostnaderna och räntorna lägre ju snabbare hela beloppet betalas.

Skulden och antalet rater Betalningsplanens pris
Första betalningsplanen
(gjord i Min OK-tjänsten)
0 €
Från och med andra betalningsplanen:  
Högst 100 €
(eller max 4 rater)
20 €

Över 100 € - max 1000 €
(och fler än 4 rater)

30 €
Över 1000 €
(och fler än 4 rater)
50 €


Vad händer om betalningsplanen inte följs?

Om du har avtalat med oss om en betalningsplan är det viktigt att du betalar raterna enligt avtalet. Annars måste vi nämligen kräva att hela summan betalas på en gång.

Därför är det viktigt att du kontaktar oss om det ser ut som att du av någon orsak inte klarar av att följa din betalningsplan. Då kan vi tillsammans fundera över hur vi ska gå till väga. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

 

Om du önskar betala din skuld i rater, kan du nu göra en första betalningsplan utan extra kostnad i vår webbtjänst.