OK Betalningstidstjänst

ok betalningstidstjänst

 

Vad är OK Betalningstidstjänst?

Fick du en faktura av oss, vars förfallodag inte passar din situation? Ingen fara, för som vår kund har du tillgång till betalningstidstjänsten som du kan använda för att skjuta fram betalningsdagen. I praktiken fungerar tjänsten så att du kan föreslå en ny betalningsdag för oss.

 

Hur använder jag OK Betalningstidstjänsten?

Enklast går det om du loggar in i webbtjänsten Min OK och via tjänsten föreslår oss en ny betalningsdag. Du hittar ditt användarnamn och lösenord till Min OK i brevet som du fick av oss.

I vissa fall är det inte möjligt att flytta på betalningsdagen direkt i webbtjänsten. I sådana fall får du närmare information via vår rådgivningstjänst.

 

Priser

Priset för betalningstidstjänsten bestäms enligt hur långt fram du vill flytta betalningsdagen.

Förfallodagen flyttas framåt Kostnad
under 14 dagar 0 €
14 dagar eller mera 5 €

 

Prova OK Betalningstidstjänsten med användarnamnet för MinOK som du hittar i brevet som du fick av oss.