Referenser

Vi vill erbjuda alla parter så god betjäning som möjligt och försäkra oss om att vår verksamhet även i praktiken motsvarar principerna för vår nya inkassometod. Därför samlar vi in respons både av våra uppdragsgivare och av deras kunder som vi har hjälpt att betala sin skuld.