Våra tjänster

Genom att erbjuda kundorienterade tjänster under fordringens hela livscykel kan vi påskynda ditt kassaflöde, förbättra din kundupplevelse och frigöra dina viktiga resurser för din egen kärnaffärsverksamhet. Och det bästa är att alla har nytta av att kunderna så snabbt och smidigt som möjligt klarar av sina skulder.

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa just dig att uppdatera din inkassoprocess till en ny tid!
 

BE OM OFFERT

Vår nya inkassometod baserar sig på att vi hjälper och söker individuella lösningar. Förutom det bästa inkassoresultatet förbättrar detta våra uppdragsgivares kundupplevelser.

Via webbtjänsten kan även våra nya uppdragsgivare enkelt lämna in fordringar för inkasso med en gång. Tjänsten gör det också möjligt att följa upp uppdragen.

Du kan sälja större konsumentfordringsbestånd till oss under skuldens hela livscykel, antingen genom en engångsprestation eller enligt en modell om fortgående försäljning.

En högklassig och kundorienterad påminnelsetjänst sparar resurser, hjälper dina kunder och ökar antalet lyckade inkassouppdrag.

Genom att följa din kunds ekonomiska situation, pålitlighet och betalningsförmåga gör du bättre beslut och undviker kreditförluster.

Juridisk hjälp särskilt när det gäller stridiga fordringar, uppgörande av avtal, finansieringslösningar, ekonomiska brott och förändringar i affärsverksamheten.